Cellist based in New York City

© 2020 Valeriya Sholokhova